Textbaserade rollspel online dating sex places in rawalpindi

Var för övrigt uppmärksam på att den automatiska avstavningsfunktionen i ordbehandlingsprogram gärna avstavar vid sådana bindestreck.

Om en avstavning inte kan undvikas bör den inte heller göras mitt i ett person- eller företagsnamn utan mellan adressens huvuddelar, Somliga tycker att det i stället borde läsas ut som ett ord, förslagsvis engelskans ”at” eller (mer sällan) ett motsvarande svenskt ”på” (eller ”vid”).

textbaserade rollspel online dating-89

Har man problem med diakritiska tecken, bör man enligt vår mening alltså göra så små ingrepp som möjligt i teckenhanteringen.

Den bästa lösningen är då ofta att slopa diakriterna.

I andra sammanhang där inte kan åstadkommas kan man självfallet internt komma överens om att använda ett visst skrivsätt (kom då ihåg att det kanske inte förstås av utomstående).

Vid utdelningen av e-postadresser till de anställda i ett företag särskiljs ofta två personer med liknande namn,

Anders Jonsson och Anders Jönsson, genom att en initial eller annan särskiljande markör adderas i någonderas e-postadress.

Fråga 2: Ska man ha punkt efter en internetadress (e-postadress eller webbadress) som avslutar en mening?

Svar: Ja, det går bra så länge man vänder sig till internetvana människor.

I annat fall får man undvika att lägga adressen sist eller Kommentar: På sikt kommer allt fler att lära sig att internetadresser i regel inte avslutas med punkt.

Därför kan man nu i texter riktade till internetvana människor och så småningom i alla texter avsluta en e-post- eller webbadress i slutet av en mening med punkt.

998 Comments

  1. Se vuoi acquistare un alimento esclusivo e squisito, visita i siti elencati qui sotto specializzati nella vendita di caviale.

  2. Since then we've had amazing feedback from our site members and hundreds of happy couples who are getting hitched, thanks to meeting on MSF!

  3. Malubay was eliminated from American Idol on April 2, 2008 during Dolly Parton week.

  4. "Geheimes Verlangen", so heißt auf deutsch der Bestseller der Saison "Shades of Grey". " einen aufschlussreichen Überblick über das Phänomen Fremdgehen und verrät dabei auch einiges über dessen Geschichte.

Comments are closed.